EN   SK   CZ

Matriarchát v předkřesťanských dobách
(pravěk / starověk)


Vizionáři uvádějí:Z knihy
Barbara Marciniak - Země - Plejádské klíče k Živé knihovně:

"V říši bohyně bylo jedno období, kdy tam bylo ohromné zneužívání mužské vibrace. Ženy, ovlivněné venkovními zdroji, ztratily svou úctu a svůj partnerský vztah k mužům a smysl svého spojení mezi mužem a ženou. Netrvalo dlouho a v říši bohyně muži nebyli ničím více, nežli je hřebčincový servis. Ženy se natolik ztratily v síle bohyně, že nepovažovaly muže za sobě rovné. Muži byli bráni jako objekty k plození. Mnoho mužů bylo po jednom rituálu plození zabíjeno reprezentantkami místní bohyně. Byli kastrováni a i jinak obětováni. To je pravda. Ženy zneužívaly sexuální energii mužů tím, že používaly bičování... V jedné době byla energie bohyně ovlivňována ohromnou negativní silou a byla ve svém účelu pokřivena. Bylo to v předkřesťanských dobách. Potom se kyvadlo přehouplo jiným směrem, takže když mužská vibrace začala hrát svou roli, začala jednat brutálně na oplátku toho, co s nimi ženství dělalo předtím. Vaše vzpomínky jsou uskladněny ve vašich buňkách a v krvi..."jiný zdroj::Z knihy
ZPRÁVY OD JEŽÍŠE/JESHUA prostřednictvím Pamely Kribbe (2.část - O Léčení):

"V poslední fázi této historie, hrají muži jasnou roli pachatele a utlačovatele. Ale nebylo to tak vždy. Byly časy, kdy byly ženy mnohem mocnější ve veřejných stejně jako v osobních oblastech života. Stejně utlačovali mužskou energii krutými a sadistickým způsoby.

Žena není přirozeně utlačované nebo slabé pohlaví, víte, ona není ani výhradně nejmilujícejší pohlaví. Vaše stereotypy ženy jako sladké a bezmocné a muže jako tvrdého a necitlivého, hovoří více o poslední fázi zmíněné historie, než o mužích a ženách jako takových.

matriarchát Byly časy před písemnou historií, ve kterých byly za standard považovány matriarchální společnosti. V těch časech ženy také používali své energie ničivým způsobem, byly neuctivé k individuální životní síle a tvořivosti v každé lidské bytosti. byla doba, kdy ženy měly moc nad muži. Ženy ovládali a manipulovaly muže použitím sil emoce a intuice, ke kterým měli přirozený sklon. Také používali své psychické schopnosti, aby ovládali muže. Například existovaly oběti a rituály, v nichž byli muži mučeni a zabíjeni.

Chci zdůraznit, že ve vaší oficiální historii tento aspekt získává jednostranný obraz o vztazích mezi muži a ženami. útlak žen muži byl zřejmý během celého období pokrytého Vašimi psanými dějinami. Ale prudkost a nenávist, kterou muži projevili (a mohou stále projevovat) proti ženám nevznikly z ničeho. Kromě kulturních tradic a zvyků, které jich ovlivnily, existují také hluboké emocionální rány v kolektivní mužské duši, které pramení z mnohem starší doby.

V kolektivní mužské duši se vynořila nenávist a zloba kvůli této starobylé historii. Toto vyústilo do útlaku ženské energie...

Mužská sexualita byla v té době považována za nástroj pro početí bez úcty pro cítící část muže a emocionální vazby mezi otcem a jeho dětmi. Děti byly často vychovávány matkou v odloučení od otce a tomu, co si myslel nebo chtěl otec nebyla věnována téměř žádná pozornost. Důležité hodnoty byly předávány přes postavu matky a méněcennost mužů byla jedna z těchto hodnot. Muž byl spíše tažný kůň než rovnocenný partner." ››› číst víc


Vizionáři a jejich informace
Odhalování záhad, nahlížení do minulosti a budoucnosti; duchovnost, život a smrt, různá tajemství...

Nostradamus a snár Veľký snár online vyklad-kariet Sféry medzi zemou a slnkom Snář královský