EN   SKZ knihy: SPRÁVY OD JEŽIŠA/JESHUA prostredníctvom Pamely Kribbe (2.časť - O Liečení):


V poslednej fáze tejto histórie, hrali muži jasne úlohu páchateľa a utláčateľa. Ale nebolo to tak vždy. Boli časy, keď boli ženy oveľa mocnejšie vo verejných rovnako ako v osobných oblastiach života. Rovnako utláčali mužskú energiu krutými a sadistickými spôsobmi.

Žena nie je prirodzene utláčané alebo slabé pohlavie, viete, ona nie je ani výhradne najmilujúcejšie pohlavie. Vaše stereotypy ženy ako sladkej a bezmocnej a muža ako tvrdého a necitlivého, hovoria viac o poslednej fáze zmienenej histórie, ako o mužoch a ženách ako takých.

 matriarchát Boli časy pred písomnou históriou, v ktorých boli za štandard považované matriarchálne spoločnosti. V tých časoch ženy tiež používali svoje energie ničivým spôsobom, boli neúctivé k individuálnej životnej sile a tvorivosti v každej ľudskej bytosti. Bola doba, keď ženy mali moc nad mužmi. Ženy ovládali a manipulovali mužov použitím síl emócie a intuície, ku ktorým mali prirodzený sklon. Tiež používali svoje psychické schopnosti, aby ovládali mužov. Napríklad existovali obete a rituály, v ktorých boli muži mučení a zabíjaní.

Chcem zdôrazniť, že vo vašej oficiálnej histórii tento aspekt získava jednostranný obraz o vzťahoch medzi mužmi a ženami. Útlak žien mužmi bol zrejmý počas celého obdobia pokrytého Vašimi písanými dejinami. Ale prudkosť a nenávisť, ktorú muži prejavili (a môžu stále prejavovať) proti ženám nevznikli z ničoho. Okrem kultúrnych tradícií a zvykov, ktoré ich ovplyvnili, existujú tiež hlboké emocionálne rany v kolektívnej mužskej duši, ktoré pramenia z oveľa staršej doby. ...

V kolektívnej mužskej duši sa vynorila nenávisť a zloba kvôli tejto starobylej histórii. Toto vyústilo do útlaku ženskej energie...

Mužská sexualita bola v tej dobe považovaná za nástroj pre počatie bez úcty pre cítiacu časť muža a emocionálne väzby medzi otcom a jeho deťmi. Deti boli často vychovávané matkou v odlúčení od otca a tomu, čo si myslel alebo chcel otec nebola venovaná takmer žiadna pozornosť. Dôležité hodnoty boli odovzdávané cez postavu matky a menejcennosť mužov bola jedna z týchto hodnôt. Muž bol skôr ťažný kôň ako rovnocenný partner.

Hovorím o tejto starobylej histórii preto, že by som rád objasnil, že v "boji pohlaví" nie sú nakoniec žiadni "páchatelia ani obete", žiadni "dobrodinci ani zloduchovia", pretože VY všetci ste boli oboma. Bol to boj medzi mužskými a ženskými energiami, v ktorom sa tieto energie stali protikladnými, zatiaľ čo pôvodne boli vzájomne doplnkové. V tento deň a vek sú muži aj ženy vyzvaní, aby znova spojili sily a znova objavili radosť a úctu k pôvodnému tancu ženstva a mužstva.

Podstatou ženskej energie je, že vedie a inšpiruje, zatiaľ čo mužská energia je slúžiaca a chrániaca. Ženská energia je inšpiráciou za každým výtvorom, mužská stránka sa stará o prejav vo forme a čine. Obe energie pracujú prostredníctvom každého človeka, prostredníctvom každého jednotlivca, či už muža alebo ženy. Či ste muž alebo žena nie je v skutočnosti podstatné, to na čom zaleží je rovnováha a vzťah medzi oboma energiami vo vás.
Blokády v ženskej sexualite

Budem teraz hovoriť o energetických blokádach v oblasti sexuality, ktoré sa konkrétne vzťahujú k ženám alebo mužom. U žien je to oblasť prvej a druhej čakry (kostrč a pupok), ktoré sú najviac ubité a zranené ako dôsledok sexuálneho útlaku a násilia v priebehu storočí. Už po niekoľko tisícročí boli ženy uzavreté do podriadenej role v takmer všetkých oblastiach spoločnosti a toto stále platí pre mnohé miesta na Zemi. Vzhľadom na sexualitu, je táto nerovnosť prejavená ako znásilňovanie, prepady a ponižovanie vo veľkom meradle. Ako dôsledok tohto mnoho žien, ale aj kolektívna ženská duša neuveriteľne utrpela. Existujú hlboké emocionálne rany, ktoré na to, aby sa vyliečili, potrebujú čas, Lásku a najvyššiu starostlivosť.

Túžba po pohlavnom spojení je často ženami pociťovaná ako túžba srdca alebo ako duchovný pocit. Ale keď sa dostanú k tomu, aby sa telesne zblížili, môžu zistiť, že nemôžu svoju sexuálnu energiu vyjadriť slobodne kvôli energetickým blokádam v prvej a druhej čakre. V týchto energetických centrách sú spomienky (duše) na sexualitu, ktorá jej bola vnútená a ponižovala ju. Tieto zážitky boli také bolestivé, že ženy vystúpili z oblasti brucha. Keď je do tejto časti tela znovu pristupované sexuálnym spôsobom, svaly sa inštinktívne napnú alebo emocionálne telo automaticky prejavuje odpor. Tieto telesné bunky sú si vedomé traumy a nenasledujú tak ľahko vyzvanie k tancu. Chcú sa uzavrieť a vytvoriť prekážku, aby vás chránili od ďalšej agresie. Táto reakcia je úplne pochopiteľná a malo by s ňou byť vždy zaobchádzané najúctivejším spôsobom. Použitie akejkoľvek sily na odstránenie odporu svojim spôsobom znovu narušuje zranené centrá.

Keď ako žena máte tieto emócie, je veľmi dôležité byť si ich plne vedomá, môže tam byť hnev, odpor alebo strach vo vzťahu k telesnej blízkosti. A všetky tieto emócie sú často staršie ako vzťah, v ktorom ste, dokonca staršie ako tento život. V týchto nižších čakrách môžu byť veľmi staré traumy, ktoré spôsobili hlboké emocionálne jazvy.

Zvlášť by som poradil ženám, ktoré rozoznávajú túto bolesť, aby sa oboznámili s minulosťou, v ktorej boli (ženy) útočníkom/páchateľom (v protiklade k obeti)... - dotknite sa „energie útočiacej alebo mocnej ženy“ vo vás. Môže to znieť veľmi čudne, ale dôvod je nasledovný. Keď ste boli obeťou sexuálneho násilia, spôsobilo to veľa hnevu vo vašom energetickom poli... Tento hnev vás blokuje a drží vás uväznené v pocite bezmocnej obete. Na to, aby ste uvoľnili hnev potrebujete pochopenie. Potrebujete pochopiť prečo a začo, potrebujete vidieť väčší obraz. Keď si dokážete seba predstaviť ako silnú ženu, ktorá dokáže byť nemilosrdná a krutá voči mužom a cítiť vo vnútri, že toto je tiež časť vás, potom sa hnev môže rozpustiť. Môže sa vynoriť dôkladnejšie pochopenie a vnútorné poznanie, že ste časťou rozsiahlejšieho karmického príbehu, v ktorom ste hrali úlohu páchateľa rovnako ako úlohu obete. Je takmer nemožné uvoľniť vaše emócie bolesti, bezmocnosti a obete bez toho, aby ste sa pozreli na svoju druhú stranu, na „temnú stranu“.

Môžete si ju viac uvedomiť sledovaním seba vo svojom každodennom živote. Keď cítite túto energiu (napr. vôľu rozširovať moc alebo ubližovať druhým), môžete si všimnúť, že ste neboli len bezmocná obeť vonkajších okolností. Existuje karmická väzba medzi páchateľom a obeťou, obe úlohy odrážajú stránky vás samotných.

Akonáhle spoznáte a prijmete svoju temnú stranu, môžete sa pozrieť na vaše vlastné vnútorné zranenia odlišným spôsobom a začať odpúšťať. Keď existuje pochopenie, hnev sa môže rozpustiť a VY sa môžete dotknúť vrstiev emócií pod ním: smútku, žiaľu, bolesti, ktorá tam je na mnohých úrovniach, tiež aj v samotnom tele.

Pre ženy je veľmi dôležité potvrdiť stránku páchateľa v sebe a pracovať s ňou. Keď je vo vás v súvislosti so sexualitou nenávisť a zloba, uvedomte si, že čím viac nenávisti a zloby cítite, tým viac sa stotožňujete s úlohou obete a tým viac sa okrádate o svoju slobodu. Snažte sa cítiť vnútri, že v aréne sexuality sa odohrávala karmická hra, v ktorej ste VY napĺňali obe role, dobrého chlapíka rovnako ako zloducha. Odtiaľ sa môžete dostať na miesto odpustenia – odpustiť sebe a tiež niekomu druhému. Veci sa dejú z určitého dôvodu. Akty násilia a útlaku sa môžu zdať nezmyselné, ale vždy je za nimi príbeh. A kedykoľvek dôjde k sexuálnemu násiliu, zanechá hlboký dojem vo všetkých na všetkých štyroch úrovniach ľudskej bytosti.
Blokády v mužskej sexualite

Čo sa týka mužských skúseností sexuality, blokády sa vyskytujú väčšinou na úrovni srdca a hlavy. Na týchto úrovniach môže byť strach z odovzdania, strach z hlbokej emocionálnej blízkosti. Väčšinou tento strach siaha ďalej dozadu, ako si môžete pamätať. Vzťahuje sa k dobe, keď ženy vládli mužom. Toto urobilo z hry sexuálnej príťažlivosti, ktorá bola pôvodne nevinná a spontánna, hrozbu. Muži zistili, že je nebezpečné otvorene ukazovať svoje emócie a otvoriť svoje srdce svojmu partnerovi.

V mužoch sú hlboko zasadené strachy z odovzdania sa svojej cítiacej strane a tieto strachy sa nemusia bezpodmienečne prejaviť na fyzickej úrovni. Môžu sa zúčastniť telesného pohlavného aktu, zatiaľ čo udržujú svoje city oddelené. Takže muž môže byť pohlavne prítomný na telesnej úrovni, zatiaľ čo jeho cítiaca povaha je (čiastočne) neprítomná. Jeho emócie sú vymknuté, kvôli jeho strachu otvoriť sa a stať sa znova zraniteľným na odmietnutie. Jestvujú tam staré spomienky duše na to, že bol opustený a emocionálne zjazvený.
Trpezlivosť a Láska

Vo všeobecnosti sú energetické blokády odlišné v mužoch a ženách. Preto je veľmi dôležité vzájomne otvorene komunikovať o tom čo cítite a vnímate, keď ste spolu. Keď naozaj dôverujete svojmu partnerovi, môžete skúmať bez hanby, kde uviazne vaša sexuálna energia, keď ste si blízki. Toto môžete urobiť tak, že keď sa medzi Vami vynára prúd vzrušenia a vzájomnej blízkosti, stanete sa vedomými toho do akej miery si sami sebe umožňujete cítiť a vyjadriť to. Sledujte, či sa cítite uviaznutý alebo obmedzovaný v nejakej časti Vášho tela, alebo v nejakej časti vašich emócií alebo citov. Cítite teplú žiaru vo vašom srdci, keď ste spolu? Cítite vzájomnú duchovnú Jednotu? Ste pripravení stretnúť druhého v jeho alebo jej Úplnosti?

Znie to čudne, ale VY sa obávate skutočnej blízkosti. VY všetci silne túžite po naplňujúcom vzťahu. Na uliciach takmer každá reklamná plocha odkazuje na ideál emocionálneho a sexuálne potešujúceho vzťahu. Ale pravá blízkosť vás ľaká. Keď sa niekto veľmi priblíži a žiada Vás, aby ste odložili všetky svoje masky, vynoria sa všetky druhy zábran, ktorých ste si neboli vedomí. Vo chvíľach keď sa vynoria, snažte sa seba za to neodsudzovať. Namiesto toho na to pozerajte ako na príležitosť preskúmať tie zábrany a blokády vo Vás. Nikto od nich nie je oslobodený. Takmer všetci ľudia majú blokády, ktoré im bránia aby prežívali sexualitu v plnom zmysle, ktorý som opísal na začiatku. To je dôvod, prečo vás žiadam, aby ste vzhliadali na tok sexuálnej energie vo vnútri s milujúcim vedomím – či už ste sami alebo vo vzťahu – a aby ste liečili blokády so starostlivosťou a úctou. Sila je v týchto záležitostiach najhorším radcom. Trpezlivosť a láska sú životne dôležité.

Uchovajte si túžbu po pravej a úplnej skúsenosti sexuality živú! Nemusíte z vaničky vylievať bábätko spolu s vodou. Túžba je správna. Cesta k úplnej a radostnej skúsenosti sexuality môže byť dlhá kľukatá. Ale pozdĺž cesty vypestujete Lásku a súcit k sebe a tiež k druhým a to je tak nesmierne hodnotné vo vašom ľudskom svete.

VY liečite starobylú minulosť boja medzi mužmi a ženami. Mužské a ženské energie sa chcú znova stretnúť a splynúť v tanci radosti a tvorivosti. Čokoľvek čím k tomu prispejete na individuálnej úrovni, má pozitívny vplyv na kolektívne duše mužov a žien... Ježis / Jeshua  Pamela Kribbe
Pamela Kribbehome